Menu

Asociace českých herních vývojářů zrealizovala rozsáhlou studii o stavu herního průmyslu v ČR

Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) ve spolupráci s Institutem pro digitální ekonomiku a Kreativní Evropou zpracovali rozsáhlou studii, která nahlédla pod pokličku české herní ekonomiky. Mnohé čísla vás možná zaskočí!

Níže si můžete přečíst hlavní závěry této studie. Popřípadě si celou 60ti stránkovou studií přečíst na tomto odkazu.

 • Sektor počítačových her se zabývá vývojem, výrobou a prodejem specializovaného soft- ware, který kombinuje technologie, umění a obchod. A to od jednoduchých interaktivních drobných her pro mobilní telefony až po rozsáhlé audiovizuální interaktivní světy. V Česku je 76 společností, které se zabývají vývojem počítačových her, zároveň jsme ojedinělí výrazným počtem domácích herních firem, jen 7 % je pobočkou zahraniční firmy.
 • Herní průmysl je dnes významnou součástí a tahounem digitální ekonomiky, kdy digitální distribuce her významně roste a již převyšuje distribuci klasickou. Obrat herního průmyslu ČR v roce 2017 byl 2,26 mld. Kč, což je více než dvojnásobek obratu české filmové produkce (film a televize); pro rok 2018 se díky výraznému úspěchu několika herních titulů očekává 34% růst obratu na hodnotu přes 3 mld. Kč.
 • Zároveň jsou počítačové hry oborem podnikání, který řadíme mezi kulturní a kreativní průmysly. Je příkladem faktu, že umění v kombinaci s nejnovějšími technologiemi může generovat vysokou přidanou hodnotu svých finálních produktů. Růst odvětví byl mezi lety 2015 až 2017 v průměru 15 %.
 • Počet lidí pracujících ve vývoji her činil v roce 2018 téměř 1500 pracovníků, přitom přes 60 % herních společností chybí zaměstnanci.
 • Až 45 % vývojářských studií zaměstnává alespoň jednoho cizince, převážně z členských států EU; nízký podíl cizinců mimo Evropskou unii vysvětluje složité zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí.
 • Pro začínající firmy jsou klíčoví investoři a přístup ke kapitálu. Primárním zdrojem finan- cování tvorby her jsou přitom vlastní prostředky – 56 % společností je 100% financováno z vlastních zdrojů, jen 24 % obdrželo investici a 12 % společností využilo nefinanční podporu (účast na veletrhu, inkubační program).
 • Česká herní studia drží velice dobře krok se světovými lídry a české počítačové hry se stávají silným exportním artiklem České republiky. Podíl exportu se u většiny firem pohybuje mezi 90–99 %
 • Přesto, že podpora státu v této oblasti zatím chybí, proslavily počítačové hry Česko ve světě. Mezi hlavní exportní země nebo země, kde je hra stažena či koupena prostřednictvím distribuční platformy jsou: USA, Německo, Velká Británie a Rusko.
 • V roce 2018 bylo v ČR vytvořeno 31 her, v posledních čtyřech letech česká vývojářská studia vydala 136 her (2015–2018). Vývoj her pro PC a konzole (67 %) nadále převládá nad vývojem pro mobilní platformy, kterým se dnes věnuje více než polovina studií (61 %).
 • Vzdělání v oboru počítačových her je na počátku, evidujeme pouze tři obory studia zaměřené přímo na tuto oblast.
 • Je potřeba systematická podpora vývoje počítačových her, stát by měl přijmout balík komplexních opatření a nástrojů podpory, reflektující specifické potřeby tohoto průmyslu. Především v oblasti vízových programů, přímé a nepřímé podpory začínajících firem a dlouhodobé podpory specializovaného vzdělání.

Už jsi nám dal like?

Už odebíráš náš YouTube kanál?