Tag: Riot

Ruined King trailer

Ukázáno nám bylo řešení hádanek. Nějaké ty scény a hlavně soubojový systém. Panoval předpoklad, že půjde o variantu XCOM…